2021. január hónap bejegyzései

Projekt és portfóliókészítés

Projekt és portfóliókészítés

Az új KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEK előírják, hogy a tanulók a szakmai vizsga letételéig készítsék el saját portfóliójukat.

Ezt a feladatot a képzés megkezdése után ajánlatos megkezdeni, hogy be lehessen mutatni a fejlődést a kezdetektől.

A festőkkel már szeptemberben elkezdtük a feladatok ütemezését és végrehajtását.

Havi 1-2 órában foglalkozunk a portfólió készítéssel és a projektfeladatokkal.

Év elején két projektet tűztünk ki, őszi és tavaszi időpontokkal. Sajnos az első feladat csak a tervezés szintjéig jutott a „Vírushelyzet” miatt. A megvalósulás későbbre maradt.

A portfóliók szerkesztése, összeállítása elkezdődött és folyamatosan alakulnak.

Digitális formában már minden tanuló dolgozik ezen az önálló projekten.

A befejezés az ágazati alapvizsga megkezdése előtt szükséges, bár utána is folytatódni fog a szakmai vizsgáig.

 

                                                                               Váradi Tibor

                                                                               szaktanár

Szarvasi gyakorlatok

Szarvasi gyakorlatok

A februári pincér mellék-szakképesítés vizsgára gyakoroltak érettségizőink közül azok, akik vállalták e komoly megmérettetést az érettségi felkészülés idején.

Az eddig ismeretlen szarvasi tanétteremben a megszokott otthoni után az elsőre szokatlan újdonságok hamar áttekinthetővé váltak a minden étteremre vonatkozó általános szabályok szerinti elhelyezés miatt. A bemutató áttekintést követően aktív saját munka következett a terítési és az asztal melletti tevékenységekkel.

Megtapasztaltuk a helyi éppen gyakorlaton lévő szakács csoport finom gyakorlati produktumát a tejszínhabos süteményt, a jól megérdemelt jutalmat egy információban, munkában gazdag nap után.

Reméljük, a vizsgák is hasonló sikerekkel zárulnak majd. Szurkolunk minden vizsgázónak, további jó felkészülést!

Tóth Erika

Félévet zártunk….

Félévet zártunk….

olyat, amilyet eddig  még soha….

De nem csak a digitális oktatás miatt, hanem azért is, mert

  • a kilencedikesek eddig életük során az első középiskolai értékeléseiket kapják a héten a kezükbe. Ez lehet jobb vagy sajnos rosszabb is, mint amire számítottak… Azonban mindenki számára a legfőbb tanács: „fel a fejjel, akár ilyen akár olyan, csak előre”!

A javítás érdekében a digitális oktatás idején is lehetőség van sok tanári egyeztetésre, akár a kontakt órákon, akár privát beszélgetésekben, akár a belső kiscsoportos gyakorlaton személyesen. Nagy fontos, hogy az osztályfőnöki vagy szakórán, vagy a helybeni eszközhasználat során egyeztessenek az oktatókkal, tanulási módszerekről, a napirend kialakításáról és egyéb dolgokról, ami csak segíteni fogja a javításokat.

  • a felsőbb évesek kitűzött céljukhoz már sokkal közelebb járnak,
  • míg a végzősök már az abszolút finisben.

Mindannyian egy cél érdekében dolgozunk: hogy minden diák megszerezhesse az általa választott, olyan piacképes szakmáját, amivel biztosított elhelyezkedése akár helyben, akár a környéken, akár távolabb is.

Sok sikert mindenkinek a további munkájához! A félév egy jelzés: mi az, amit eddig jól csináltam, abban csak így tovább; mi az, amiben változtatni szeretnék, ahhoz kitartást, erőt!

Tóth Erika

 

Kollégista élet…otthon

Kollégista élet…otthon

Ebben a tanévben nem sok időt töltöttünk a kollégium falai között. A félévi eredményeket is a digitális oktatás keretében értétek el, otthonról.

A többség sikeresen vette az akadályokat! Nagyon örülök neki. Akinek ez most nem sikerült az év végére szorgalmas munkával ki tudja javítani.

Remélhetőleg a közeljövőben változik a helyzet, és találkozni fogunk hamarosan!

Nagy szükség van erre, hiszen a tanulás eredményességéhez hozzá tartozik a jókedv, a vidámság, a közösség által nyújtott lehetőségek.  Az esti közös játékok, a beszélgetések.

Lassan már nem lesz elég a messziről intézett biztatás, szükség van a személyes kontaktusra.

Tehát nézzünk bizakodóan az előttünk álló időre!!!

                                                                                                                         Borsós Mária

                                                                                                                          nevelő tanár

Holokauszt emléknap

TÖREDÉK
 
Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
 
Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
 
Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.
 
Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1944 – Radnóti Miklós
 
 

ÁSZTV

Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye

Az érettségi vizsga előtt, a mellék-szakképesítés vizsga után zajlik a ÁSZTV szakmai verseny. A versenyre csak olyan technikumi tanulók jelentkezhettek, akik ebben a tanévben tesznek érettségi vizsgát. Az a tanuló, aki az országos döntőben be jut az első három helyezett közé, az az elismerésen kívül mentesül a szakmai érettségi alól, melynek eredménye jeles lesz.

A verseny sajátossága, hogy az első forduló online zajlik az iskolákban az előzetes jelentkezés alapján. Végzőseink közül minden tanuló jelentkezett az ágazatuknak megfelelő szakmai versenyre, így vendéglátóipari ismeretekből vagy fodrászati ismeretekből adnak számot érettségi előtt álló diákjaink.

Bízunk abban, hogy az digitális oktatás ellenére idén is lesz a döntőbe továbbjutó tanulók.

Földi Zoltán

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

A digitális oktatás mellett három végzős eladó tanulóval készülünk az SZKTV-re. Az elődöntőben a kereskedelmi ismeretekből és a szakmai áruismeretből kell számot adni. Az áruismeret az élelmiszer- és vegyi áruismeret, a ruházati és vegyes iparcikk áruismeret és a műszakicikk áruismeret területeit öleli fel. Igaz az első forduló írásban zajlik, de az elméleti ismeretek mellett a gyakorlaton elsajátított ismeretekre is szükség lesz.

Ezzel a versennyel nem csak a továbbjutó tanulók nyernek, hanem minden jelentkező, hiszen ez a verseny segítséget ad a szakmai vizsgára történő felkészüléshez.

 

Földi Zoltán

Az otthoni tanítást segítő Wacom intuos s

Az otthoni tanítást segítő Wacom intuos s

A digitális oktatás bekövetkeztével igyekeztünk minél könnyebbé tenni a tananyagok elsajátítását diákjainknak, egyszerűsíteni az tanítást oktatóinknak.

Ezen eszközök egyike a Wacom intuos s.

Gyakorlatban úgy néz ki, mint egy táblagép, viszont itt nincs képi megjelenés az eszközön, úgy funkcionál, mint egy távvezérlésű tábla.

A toll és a szoftver segítségével, a Wacom Intuos megvalósítja a legmerészebb ötleteket is. Lehetővé teszi, hogy matematikai képleteket, függvényeket alkossunk; szakmai rajzok elkészítése és modellezése szintúgy lehetséges az eszköz használatával.

Több program is található, mely a gép használatával könnyedén kezelhető. Ilyen például a GeoGebra, Kami vagy akár a Paint, mely bármelyik számítógépes eszközön elérhető.

Reméljük, az új eszköz segítségével megkönnyítjük pedagógusaink munkáját, diákjaink feladatait.

Bakó Doroti Anita

Kiváló szakmai munka elismerése

Kiváló szakmai munka elismerése

2020. decemberében vette át Dunai Anna végzős eladó tanulók azt az oklevelet, melyben gyakorlati munkahelyén, a CO-OP Star Zrt. dévaványai üzletében nyújtott teljesítményért kapott. Az oklevél mellett pénzjutalomban is részesült, melyet a CO-OP Stra Zrt. és a Jászsági Szövetkezeti Kereskedelméért Alapítvány adott át.

Szeretnénk megköszönni, hogy kiemelkedő szorgalmú diákjaink közül először kapott elismerést végzősünk, amely példaértékű lehet tanulóink számára. Anna nem csak a duális képzőhelyen teljesít kimagaslóan, hanem iskolánkban is, így indítottuk a „Szakma Kiváló Tanulója” versenyen is.

Hisszük, hogy szorgalma és kitartása itt is meghozza gyümölcsét.

Földi Zoltán, igazgatóhelyettes