2017. június hónap bejegyzései

Témahét az általános iskolában

Június 15-én a dévaványai középiskola is részt vett a helyi általános iskola témahét rendezvényén. Bemutattuk a szakmai kínálatunkat és színesítettük az iskolai rendezvényt. A tanulók maguk is részesei lehettek a gyakorlati szakmai bemutatónak.
Köszönjük a meghívást, amelyen lehetőséget kaptunk képzéseink ismertetésére.

Idegen nyelvi levelezős verseny

A 2017 áprilisában megrendezett országos német illetve angol csapatversenyen vettek részt végzős diákjaink a HEBE Kft. által hirdetett „Frühling in den DACH-Ländern” / „Spring in the English speaking countries” című idegen nyelvi levelezős versenyen.
Kicsit megkésve kaptuk meg az eredményeket és az okleveleket. A képek magukért beszélnek!
Gratulálunk lányok!

Érettségi 2017

,,mondottam ember küzdj és bízva bízzál”

Madách Imre szállóigéje remek útravaló a diákoknak az érettségihez vezető úton.
2017.június 19-én és 20-án teljesítettük ezt a küzdelmet. Az írásbeli vizsgák már májusban kezdetüket vették. A humán tantárgyak mellett szakmai írásbeli megmérettetésen is túlestünk. Születtek erős és gyenge eredmények. Az írásbeliket követte a ballagás, majd az 1 hónapos felkészülés a szóbelikre. Ezen idő folyamán konzultációkat tartottak oktatóink, kik segítettek felkészülni a vizsgán kialakuló stresszhelyzet kezelésére; a témakörök szóbeli felépítésében.

Június 19-én reggel 8 órakor kezdetét vette az érettségi szóbeli vizsga. Az elnök asszony ismertette a számonkérés menetét, orvoslati jogainkat, illetve a feleletek közötti pihenési lehetőségeinket. Ezt követően ötösével vizsgáztunk. A tétel kihúzása után 30 perc állt rendelkezésünkre a kidolgozáshoz. Elsőként idegen nyelvvel kezdtünk, majd magyar nyelv és irodalommal, történelemmel, szakmaival, illetve szabadon választott tantárgyakkal folytattuk.

Mindannyian remegő hanggal és kézzel ültünk le rég ismert tanáraink elé. Viszont ez a félelem hamar feloldott.

Június 20-án délután kikaptuk érettségi bizonyítványunkat, illetve szóbeli feleletünkért járó dicséreteket.

Ezúton is szeretném megköszönni az érettségi vizsgát kísérő szülőknek, hogy segítettek és támogattak minket a megmérettetés napján is iskolánkban. Az osztály nevében köszönöm az osztályfőnök és az iskola tanárainak és vezetőségének 4 éves munkáját!

A következő érettségiző osztálynak Weöres Sándor idézetét szánom, mellyel motiválni kívánom őket a sikeres érettségi fele:

,,Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra…”

Bakó Doroti Anita

Nyári szakmai gyakorlat a középiskolában

Középiskolánkban a 11.R osztály tanulói (fodrászok és vendéglátósok) töltik nyári szakmai gyakorlatukat.

140 órát dolgozunk le. 20 napon keresztül 7-től 14 óráig ismerkedünk választott szakmánk rejtelmeivel. A fodrászok többek között fonnak, körömápolási feladatokat végeznek, a vendéglátósok a tankonyhában hideg ételeket, salátákat készítenek, terítenek, tálalnak. Három diák külső gyakorlati helyen tölti szakmai gyakorlatot, hiszen ez a lehetőség is adott mindenki előtt.

A fárasztó tanév után az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése sok kitartást igényel mindenkitől, de a jövőnk érdekében tudjuk, hogy mindennap pontosan meg kell jelennünk és teljesítenünk kell feladatainkat.

Agárdi Terézia Amanda 11.R

Diáknap 2017

Ismét eltelt egy tanév. „Diáknappal” búcsúztattuk az évet. Változatos programokat kínáltak az osztályok: főztünk, sütöttünk, filmeztünk, játszottunk, hidegtálat készítettünk és salátabárt nyitottunk. A végén megválasztották a diákok a legnépszerűbb tanárokat. Jó hangulattal vettünk búcsút a 2016-17-es tanévtől. A képek magukért beszélnek.

Nagy Katalin DÖK segítő tanár
 
 

VÉGZŐS VIZSGÁK

A ballagást követő héten elindult az írásbeli érettségi vizsgák hosszú sora a végzős diákok számára.

Az idei tanév érettségi vizsgái sok változást jelentettek az elmúltakhoz képest.

Iskolánk tanulói számára nem csupán az országosan megváltozott vizsgakövetelmények számítottak újdonságnak. Jelen vizsgaidőszakban került sor először a gimnáziumi általános érettségik után az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak „bemutatkozására”.

A szépészet és ügyvitel komplex vizsgatárgyak esetén a diákok mind szakmai elméleti, mind elméletigényes gyakorlati kérdéseket is kaptak az írásbeli feladatlapokon. A szépészetben komoly biológiai, kémiai és fizikai ismereteket igényelt a sikeres feladatmegoldás. Az ügyvitel esetén a szakmában legfontosabb elméleti fogalmak kifejtése után szövegszerkesztési és táblázatkezelési tudásukat mutathatták be a vizsgázók.

A két héten át tartó írásbeli megmérettetések után következik a konzultációs időszak. A szóbeli vizsgákat követően (június közepén) a már érettségizett fiatalok eldönthetik, hogy szakmai képzéssel szereznek újabb bizonyítványt választott szakmájukban fodrászként és ügyviteli titkárként, vagy más irányban tanulnak tovább.

Másik végzős osztályunk diákjai először szakmai végzettséget szereznek: június elején szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel bizonyítják jártasságukat, szakmai képességeiket, mint eladók és hegesztők. Ezt követően szintén dönthetnek a továbbtanulás mellett: érettségit szerezhetnek két év alatt, vagy másodszakmát szerezhetnek. Mindkét választás segíti elhelyezkedésüket a munka világában, ahol keresett szakmájukban akár eladóként, akár hegesztőként válogathatnak a helyi, környékbeli vagy távolabbi helyek álláslehetőségei közül.

Nem csupán saját tanulóink, hanem akár a 25 év alatti fiatalok számára (nappali képzésben), akár az ez életkor felettieknek is (felnőttoktatásban) számos képzési, továbbképzési lehetőséget kínál iskolánk.

Mind az érettségi megszerzéséről, mind szakmaszerzési kínálatunkról bővebb tájékoztatás ad iskolánk honlapja (www.dvki.sulenet.hu), Facebook oldala (Dévaványai Középiskola), de személyesen és telefonon is szívesen tájékoztatunk minden érdeklődőt.

Dévaványai Középiskola Pedagógus napja 2017.06.02.

Első alkalommal rendezte iskolánk Diákönkormányzata a pedagógus napot. Izgatottan készültünk erre a napra. Kis műsorunk, melynek témája tanáraink iránt érzett szeretet volt, nagyon jól sikerült. A legnagyobb feladat Nagy Katalin DÖK segítő tanárnőre hárult, aki az egész ünnepséget lebonyolította. Átadtuk a virágjainkat és egy emléklapot Koncz Zsuzsa: Köszönöm dalára. Jó érzés volt látni tanáraink szemében a meghatottság könnycseppjeit. Azt ott készült fotó és videó is azt bizonyítja, hogy a kis ünnepségünk meghitt és ünnepélyes volt. Gál Zoltán Fohász a pedagógusokért versének utolsó soraival élve fejezem be a beszámolómat.

               „ Add Uram, hogy a pedagógus

                Követendő példa, s tekintély legyen,

                Mert a követendő példa és tekintély nélkül nevelni-

                Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni”

                            Malomsoki Naomi 11/R