2018. július hónap bejegyzései

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKMAI VIZSGA

Június közepén került sor Dévaványán az első, helyi igényekre épülő képzés szakmai vizsgájára.

A májusi írásbeli megmérettetés után a szarvasi és ványai iskolák diákjai (összevont vizsgacsoportban) a Margaréta Idősek Otthonában adtak számot gyakorlati ismereteikről. Ápolási feladatokat láttak el, a szükséges adminisztratív és szociális teendőkkel kiegészítve.

Majd a szóbeli rész az iskola központi épületében zajlott, ahol minden jelölt sikeresen prezentálta elméleti ismereteit is.

A vizsgabizonyítványok egyenes utat jelentenek diákjainknak akár a továbbtanuláshoz, az érettségi megszerzéséhez 2 év alatt, akár nappali akár esti rendszerben. Illetve a munkavállaláshoz is természetesen, hogy ebben a hiány-szakmában indíthassák szakmai munkásságukat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk idei Farkas Ildikó díjas végzős tanulója jó tanulmányi eredménye, kiváló duális gyakorlata miatt szinte a vizsgát követően azonnal felvételt nyerhetett volt gyakorlati helyére, immár végzett munkavállalóként.

Gratulálunk neki és minden végzősünknek elért eredményeikhez.

Külön köszönettel tartozunk Tóth Julianna Intézményvezető Asszonynak, aki nem csupán a képzés indításában, hanem a 3 év alatt annak végigkísérésében is aktív, oktatói és gyakorlat-vezetői szerepet vállalt, illetve a vizsgabizottságban képviselte intézményünket.

Köszönjük Fehér Zsoltné, Kajla Csilla és Tóth Edit munkáját, akik szintén a képzés folyamán óraadó oktatóként vezették be a diákokat szép, elhivatottságot igénylő szakmájuk rejtelmeibe.

Tóth Erika, igazgató

NYÁRI SZÜNET – INFORMÁCIÓK

Javítóvizsga: 2018.08.27. 8:00 (konzultációs lehetőség: 2018.08.24. 10:00)

Javítóvizsga témakörei:

NYÁRI GYAKORLAT

Nyári gyakorlatok kezdete: 2018. június 18.

Vége: 2018. augusztus 31.

FONTOS! Az időtartama a tanterv szerint meghatározott (140 vagy 160 óra), melyet teljes időtartamban le kell tölteni a felsőbb évfolyamba lépéshez. Tehát: a gyakorlat végéig az előzetes beosztásban bekövetkezett hiányzást is pótolni kell.

A tanuló a gyakorlatról naplót (szabvány dokumentum vagy füzet) vezet, melyben rögzíti a napi elvégzett teendőket. A céges igazoláshoz ezt is le kell adni az osztályfőnöknek. Ennek hiányában a nyári gyakorlat nem zárható le, a továbblépés nem lehetséges.

Ügyeleti nap, hivatalos ügyek intézése: szerda, 8-12 óra

Tankönyvosztás: minden osztályban szeptember 3-án, az első tanítási napon. Ingyenes ellátás csak ÉRVÉNYES ingyenességi jogosító dokumentumok bemutatásával lehetséges.

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 8 órától. Tanévnyitó ünnepség: 9 órától.

Mindenkinek balesetmentes, vidám nyári szünetet, jó pihenést kívánunk.