2016. szeptember hónap bejegyzései

Betakarítási ünnep 2016

Első alkalom, hogy részt vettünk a Betakarítási Ünnepi Főzőversenyen.

A bivalygulyást a diákönkormányzat Bakó Gábor irányításával, szülők és tanárok bevonásával finomra főztük meg. A főzőversenybe beneveztünk, de azzal a céllal, hogy jól érezzük magunkat, és hogy egy kötetlen szép napot töltsünk el szüleink és tanáraink körében. Szép időben, kellemes környezetben, jó hangulatú emberek között lehettünk ezen a szép napon. Fotóinkkal megörökítettünk sok kellemes pillanatot.

Kanó Stefánia 12.R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15-2 16 18 img_7528

VII. Gurul Ványa

2016.09.16-án Dévaványán megrendezésre került a VII. Gurul Ványa. Mi a középiskolások aktívan részt vettünk a rendezvényen. A dekorációkat mi készítettük, feldíszített kerékpárjainkkal mi is felvonultunk tanáraink kíséretében. Az idő nagyon jó volt erre a közös találkozóra, ahol még délelőtt is biztosítottuk társaink számára a szórakozást, a jó hangulatot.

Zumba bemutatónkkal és sorváltó versenyeinkkel színesítettük a nap programját.

Nagy élmény volt számomra, hogy a polgármester úr köszöntő szavai alatt tarthattam az általunk készített transzparenseinket és részese lehettem a nagy közös kerékpározásnak. Az iskolánknak ez egy hagyomány, ahol mindig aktívan jelen vagyunk.

Feke Alexandra 12.R tanuló

img_7289 img_7281 img_7297 img_7305 img_7308 img_7318 img_7323 img_7324 img_7334 img_7340 img_7349

Ezt jól ki-, illetve megfőztük :-)

Ez a délután nagyon jól telt el.

2016. szeptember 15-én a kollégiumban saját magunk főztük meg a vacsoránkat.
Szilencium után a lányokkal és Marika nénivel közösen készítettük elő az alapanyagokat. A krumplihámozásnál kicsit ügyetlenkedtünk, a hagymapucolást pedig „megsirattuk”.

Közben a fiúk Szántó tanár úrral a tűz körül tevékenykedtek.

Felkészítettük a paprikáskrumplit, s közben jót beszélgettünk ismerkedtünk egymással.

Miután kész lett az étel, közösen kint a tűzhely mellett megvacsoráztunk. Senki nem maradt éhen.

Egy nagyon jó hangulatú kolis délutánt töltöttünk el együtt.

Remélem a közeljövőben megismételjük.

kollégista tanulók

dscn1023 dscn1026 rscn1031 rscn1032

Suli Parádé

2016. szeptember 15-én reggel 7:30-tól mozgásos reggeli programokkal indult középiskolánk. Jelmondatunk a “Mozogj csütörtök!” volt, melynek jegyében megmozdult az egész iskola.

Diákönkormányzat

img_7243 img_7246 img_7247 img_7248 img_7254 img_7257 img_7259 img_7260 img_7263 img_7269 img_7271 img_7272 img_7273 img_7274

A dévaványai középiskola 2016/2017-es év Diákönkormányzata

2016. szeptember 7-én megtartotta első ,,ülését” a dévaványai középiskola DÖK-je.

image001 image003
A DÖK vezetője, Nagy Katalin tanárnő köszöntötte az új, illetve a régi tagokat egyaránt. Ismertette szabályzatunkat, hónapokra bontott programterveit.

A gyűlés során új elnökre került sor, melynek szerepét Bakó Doroti Anita, 12. osztályos tanuló tölti be. Az önkormányzat fő képviselői Csordás Virág 11. osztályos tanuló, Farmasi Fanni és Kanó Stefánia 12. osztályos tanulók lettek.

image007 image005

 

Stefi sport, Fanni kulturális programszervezői feladatkört tölt be.

Bakó Doroti Anita 12.R

A diákönkormányzat hírei

Egy fél óra után, mely nagyon hasznos volt, úgy köszöntünk el egymástól, hogy bármikor, bárhol, együtt egymásért tettre készek vagyunk.

Szeptember 7-én, egy szerdai napon délután 14.00 órakor a diákönkormányzat megtartotta az első, alakuló ülését, melyen az osztályok aktív képviselői vettek részt.

 Örömömre szolgált, hogy sokan jöttek el, sok diák volt kíváncsi az ez évi diákprogramra.

 Ki lesz az elnök? Ki fogja a diákmunkát irányítani? Milyen programok színesítik majd az iskolánk életét?

 Három napirendi pontot tárgyaltunk, melyek számunkra nagyon fontosak voltak. Az első napirendpontként ismertettem a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a szabályzatot és úgy döntöttünk, hogy ebben a tanévben minden osztályterem faliújságjára kikerül, hogy mindenki számára elérhető legyen.

 Második napirendi pontban tárgyaltuk meg a diákévek színesítő programjait, amit már előzetesen, részleteiben majdnem mindenki ismert. Néhány jó ötlettel még ki is bővítettük azt, tehát eseményekben, rendezvényekben ismét gazdag lesz ez a tanév is. Minden hónapban sok jó dolog fog történni: vetélkedők, kirándulások, ünneplések és bohózatok.

 Harmadik napirendi pontként a diákönkormányzat elnökének és segítőinek a megválasztása következett. Mint minden évben, úgy most is a végzősök jelölését mindenki elfogadta. Így a diákönkormányzat elnöke Bakó Doroti és segítői Kanó Stefánia és Farmasi Fanni lettek. A sportos feladatokat Stefánia fogja irányítani, a kulturális programokat pedig Farmasi Fanni. Meg kell említenem, hogy a jelenlévők közül még ketten jelentkeztek, felajánlva önzetlen segítségüket. A diákság elégedetten vette tudomásul, hogy a diákönkormányzati munka jó kezekben van. Minden hónap első hetében, csütörtökön 14.00 órától diákönkormányzati gyűlés lesz. A diákjaink aktivitását az eddig elért szép eredmények is bizonyítják. Remélem ez az akarás, ez a lendület nem fog gyengülni, sőt erősödni fog. Az év első önkormányzati ülése jó hangulatban és megfelelő aktivitással telt el. Diákjaink a programtervezetet jónak találták, hiszen azok a javaslatok kerültek be, amelyeket ők fogalmaztak meg.

 Szerintem ez az eseménynaptár még gazdagabb programokat kínál majd iskolánk diákságának. Az elmúlt évet is szépen zártuk, élményekben gazdag, mozgalmas diákévünk volt. Bízom benne, ez az év fölülmúlja majd az eddigieket. A programszervezés és lebonyolítás úgy érzem, hogy jó gazdákra talált. Lesznek sokan, akik jól fognak szervezni, a lebonyolításokban sokan vesznek részt, és egymás örömére adják át a jó hírt, hogy minden héten van valami új, jó a diákság számára. A hallgatóság megszavazta, majd elfogadta a programtervezetet.

Pappné Nagy Katalin, DÖK patronáló pedagógus

Iskolapszichológusi segítség

KEDVES DIÁKOK!image001

Berkéné dr. Sajti Ilona vagyok, a Gyulai Szakképzési Centrum négy tagintézményében látok el iskolapszichológusi feladatokat 2016. szeptember 1-jétől.

2015-ben szereztem okleveles szakpszichológusi végzettséget és kaptam „Tanácsadás és iskolapszichológia” szakirányú specializációt a Debreceni Egyetemen. Eredeti végzettségemet tekintve általános és középiskolai magyartanár vagyok, Szeghalmon élek férjemmel, és két felnőtt gyermek boldog édesanyja vagyok.

Új végzettségemnek megfelelően ebben a tanévben az alábbi kihívásoknak szeretnék megfelelni számotokra:

 • prevenciós programok (önismeret, párkapcsolat, drogfogyasztás, egészséges életmód stb.)
 • pályaválasztás segítése
 • tanulási problémák kezelése (tanulási stílus, módszerek)
 • rendhagyó osztályfőnöki órákon a felvetett kérdéseknek megfelelően közös gondolkodás irányítása
 • igény szerint fejlesztő csoportok vezetése
 • egyéni vagy kiscsoportos konzultációk vezetése
 • krízishelyezetekben segítségnyújtás
 • konfliktusok oldása
 • beilleszkedési nehézségek kezelése
 • bármilyen probléma, amiben külső segítséget igényeltek

Elérhetőségem a helyszínen a megadott helyen és időben, vagy tanáraitokon keresztül.

E-mail: pszicho.bsi@gmail.com

Telefon (csak nagyon szükséges esetben!): 30-676-7116

image003

„Van úgy, hogy valaki nagyon törődik a másikkal. Azt hiszem, ezt hívják szeretetnek.” Micimackó

Szeretettel várlak Benneteket! BERKÉNÉ DR. SAJTI ILONA – iskolapszichológus

 

 

Általános tudnivalók a kkv-ről

A képzés elsősorban a kis-és középvállalkozókat (kkv) célozza meg, mert a kkv-szektor növekedési potenciáljának komoly gátja, hogy a vállalkozások vezetői idegennyelv- és informatikai tudással kevésbé rendelkeznek.

Fontos tudni azonban, hogy a képzésekre az előbb említett célcsoporton kívül bárki jelentkezhet kortól függetlenül és a tanfolyamok végén OKJ-s vizsgát lehet majd tenni.

Az egy éves képzés neve és nyelvi szintje:

 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

A beszédközpontú nyelvi képzés célja, hogy elősegítse a hallgatók alkalmazkodását az idegennyelvi környezethez, fejlessze kommunikációs készségeit és képességeit.
Célja továbbá, hogy a hallgatók olyan idegennyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melyek segítségével mindennapi életük és munkájuk során nyitottabbá válnak a világra.
A képzés során a hatékony, gátlásoktól mentes, szabad kommunikációs attitüd kialakítás a cél.

Az informatikai képzés célja, hogy a képzésre jelentkező megismerje az internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud használni. Ismerjen internetes keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan továbbítani. Munkájában tudja használni a legismertebb elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja használni a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind munkahelyi célokra.

Óraszámok: 1008 óra (nappali képzés), illetve 504 óra (esti képzés), melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.

A képzéseket megfelelő számú jelentkező (12 fő egy nyelvi csoportban) esetén indítják az iskolák. A képzések 25 éves életkor felett csak felnőttoktatásban, esti munkarend szerint folyhatnak. 25 éves életkorig lehetőség van a nappali rendszerű képzésre is. A képzések ütemezését, időbeosztását (órarendjét) a képzést folytató iskolák határozzák meg.

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) 

1 éves, esti felnőttoktatás

 • bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)

A képzés moduljai:

11871-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.
11870-16 Informatika vállalatvezetőknek I.
11868-16 A vállalkozások működtetése

 

A szakképesítés-ráépülés alapadatai:

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 345 01

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy

rész szakképesítés.

vagy iskolai előképzettség hiányában: ………………

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)

1 éves, esti felnőttoktatás

 • bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen /szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
 • A képzés megkezdése előtt a jelentkezők szintfelmérő teszten vesznek részt.

A képzés moduljai:

11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.
12059-16 Informatika vállalatvezetőknek II.
11872-16 A vállalkozások vezetése

 

A szakképesítés-ráépülés alapadatai:

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -. ………………

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös

szintű szakképesítés vagy rész szakképesítés

vagy iskolai előképzettség hiányában: ………………

Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint

mérése alapján

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Jelentkezési lap letöltése.