2017. október hónap bejegyzései

Szakképzési Ki Mit Tud: Mesterségünk Címere

Az általános iskolai pályaválasztó és középiskolás fiatalok közös kulturális és szakképzési rendezvénye.

A hagyományos Ki Mit Tud kategóriák, mint: ének, zene, tánc, vers, prózamondás, rajz, bűvészkedés, torna mellett az iskolások között jól ismert „A nagy világból jöttünk, mesterségünk címere…” játék mottójához híven versenyezhetnek a tanulók:

  • szakmát bemutató kézműves alkotásokkal
  • riporttal nagyszülő, szülő foglalkozását bemutatva
  • régi vagy modern szakmát bemutató rajzzal
  • az egyes szakma szépségeit bemutató írással.

Zsűri értékeli a produkciókat, minden résztvevő emléklapot kap.

Helyszín: Dévaványa, Mezőtúri u. 2.

Időpont: 2017. november 15. (szerda)

2016. évi rendezvény fotói:

Ujjé az Arborétumban nagyszerű

A kollégista életbe sok minden belefér. Most, kirándulni voltunk Szarvason, az arborétumban.

A táj szépségét először a Katalin II. sétahajó fedélzetéről tekintettük meg. Mindenki örömére.

 Az interaktív Mini Magyarország makettjeit látván” bebarangoltuk az egész országot”.

Majd egy hatalmas sétát tettünk az arborétum csodás fái között.

Az időjárás kegyesebb nem is lehetett volna hozzánk.

Mindenki nagyon jól érezte magát, sokáig megmarad emlékezetünkben ez a nap.

Köszönjük szépen Kónya Misi bácsinak, iskolánk volt tanárának az önzetlen segítséget!

Iskolai megemlékezés „avatott” szemmel – igaz történet alapján

A tegnapi gólya avatás után, ma reggel egy ünnepélyesen feldíszített aula várt ránk. Nyoma sem volt a tegnapi vidámságnak, helyette nemzeti zászló és mécsesekkel, szegfűkkel díszített asztalka köszöntött bennünket.

A második órában a közelmúlt történelméről emlékeztünk meg iskolai szinten. 1956 emléke része mindennapjainknak, hiszen nagyszüleink láthatták, nyomon követhették az eseményeket, átélték az akkori mindennapokat.

Számunkra furcsa volt, mert ahonnét jöttünk, ott legfeljebb az iskolarádió adásában hallgathattuk meg ezeket a megemlékezéseket.

A diákság fegyelmezett viselkedése még ünnepélyesebbé tette a műsort, ami nagyon tetszett nekünk. A műsor szereplői bátran kiálltak annyi ember elé és nagyon ügyesen előadták a rájuk kiosztott szerepeket.

9/B eladó csoport

Gólyaavató: 2017/2018 – az „avatók” szemszögéből

Október 19-én tartottuk meg iskolánk hagyományos gólyaavatóját a kilencedikes osztályoknak.

A 9.A osztálynak a végzős 12.R osztályos diákok, míg a 9.B osztálynak mi, hegesztők és szociális gondozók állítottuk össze az avatás feladatsorát, az elfogyasztandó gólyavért, valamint az eskü szövegét.

Iskolánk ifjú diákjai, és mi is, már hetek óta izgatottan készülődtünk erre a jeles napra. Kisdiákjaink szerencsére nem féltek ettől a próbatételtől. Tudták, hogy akkor válnak „igazi” diákká, amikor gólyaesküjüket elmondják. Az eskütétel előtt különböző játékos feladatokat kellett teljesíteniük, amelyet teljes erőbedobással tettek meg.

Az avatás jó hangulatban telt. Ifjú gólyáink élvezték a feladatokat s nagyon ügyesen teljesítették azokat. A „nyitótánc”, amiben mindkét osztály minden tanulójának részt kellett venni, – döntetlennel zárult. Gólyáink kitettek magukért.

Mi végzősök s a felavatott gólyák egy nagyon kellemes, közösen eltöltött délelőttöt tudhatunk magunk mögött, amelyre évek múlva is jó lesz visszaemlékezni.

 

 Balog Krisztina

 Kromperger Zoltán

 11.A osztály

  

A kolis élet kezdete

Nekünk, kilencedikeseknek új ez a dolog, új ez a közösség és „teljesen nem olyan, mint otthon”.

De már jól összeszoktunk és új barátokat is szereztünk. Szabadidőnkben elmegyünk sétálni, vagy éppen egymás szobájában vagyunk. Segítünk egymásnak, legyen az házi feladat vagy valami más. Nevelőinknek is sokat köszönhetünk, hiszen itt vannak velünk s átsegítenek bennünket a tanulás nehézségein. Egy nagyszerűnek ígérkező kirándulást is szerveztek nekünk, amelyet már izgatottan várunk.

Hodos Klaudia 9/a

Hogyan is várjuk a gólyanapot?

A Dévaványai Középiskola gólyái vagyunk.

Izgatottan és kíváncsian várjuk ezt a bizonyos napot, hiszen kilencedikesek lettünk, így be kell bennünket avatni a középiskolás életbe. Mindannyian várjuk a feladatokat: valaki félve, valaki izgatottan, vannak, akik örömmel fogják „viselni” a különböző tréfás feladatokat, játékokat.

Alig várjuk, hogy újra próbálhassuk azt a táncot, amelyet a 12-es végzős diákok feladatul tűztek ki számunkra. Viccesen és sok igyekezettel telnek ezek az órák, mikor szorgosan gyakorolunk. Napok kérdése, s hamar eljön a várva várt nap.

Hodos Klaudia 9.A

Nyílt nap: nyitott kapuk a pályaválasztóknak

A pályaválasztó diákok részére a középiskolában kipróbálással egybekötött szakma és iskola bemutató. Az iskolában oktatott szakmák: a fodrász, vendéglátós-pincér, kereskedő-eladó, informatika-számítógépszerelő, hegesztő, festő, női szabó, elektromos gép- és készülék szerelő, szociális gondozó és ápoló. A látogatók megismerhetik a szakmák sajátosságait, kipróbálhatják az egyes szakmai fogásokat, anyagokat, eszközöket. Megismerhetik a középiskolai diákéletet, rendezvényeket az aulában vetített film, kiállított fotók segítségével. Játékos feladatokat oldanak meg, a helyes megoldók a szakmákra jellemző apró ajándékokat kapnak.

Helyszín: Dévaványa, Mezőtúri u. 2.

Az esemény típusa: Nyitott kapu jellegű esemény

Open day: Career opportunities

Brief decription of the event:

Course selection and careers for high-school students, combined with school presentation.

Trades and professions taught in school are:

-hairdressing
-catering (waiter/waitress)
-business (salesperson)
-IT (information technology)
-social worker (nursing)
-electric machine and appliance mechanic/installer

Visitors can became familiar with the characteristics of the trades/professions offered by sampling the courses, materials and instruments available.

They can acquaint themselves to the high-schools academic life with a projected film and exhibited photos in the assembly hall.

There will also be playful task (within different trades) to solve and a small gift given for the right solution.

Location: Dévavánva, Mezőtúri str. 2.

Date: 27.10.2017.

Közösségi szolgálat

A tanévkezdéssel a közösségi szolgálati teendők is újra elindultak. Ezek jobbára adminisztratív feladatok, hiszen diákjaink nyáron is folyamatosan „szolgáltak – dolgoztak”. Ettől a tanévtől 2 osztály teljesíti kötelességeit ezen a téren: 9.A, 10.C. A 12.R ballagó osztály már csak a vizsgákra és a szalagavatóra, ballagásra fordítja energiáit.

Büszkék vagyunk tanulóinkra, hiszen önállóan intézik ügyeiket, kötik a szerződéseket, egyeztetik az időpontokat a cégekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel.

Természetesen nincsenek magukra hagyva a gyerekek, minden segítséget megadunk a sikeres vállalás és együttműködés érdekében.

Molnár Tünde, közösségi szolgálati koordinátor

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án mi is részt vettünk a megemlékezésen. Először a református templomban vettünk részt az istentiszteleten, utána a Polgármester úr vezetésével kisétáltunk a kopjafához, ahol megtekinthettük a Ványai Ambrus Általános Iskola 13 aradi vértanúról szóló műsorát. Majd a város intézményeinek képviselői koszorút helyeztek el a kopjafánál, a diákönkormányzat nevében mi is elhelyeztük az emlékezés koszorúit, így fejeztük ki tiszteletünket és hálánkat az aradi 13 előtt, akik életüket áldozták a szabadságért.

Balog Viktória és Czinczár Viktória       10/C