SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKMAI VIZSGA

Június közepén került sor Dévaványán az első, helyi igényekre épülő képzés szakmai vizsgájára.

A májusi írásbeli megmérettetés után a szarvasi és ványai iskolák diákjai (összevont vizsgacsoportban) a Margaréta Idősek Otthonában adtak számot gyakorlati ismereteikről. Ápolási feladatokat láttak el, a szükséges adminisztratív és szociális teendőkkel kiegészítve.

Majd a szóbeli rész az iskola központi épületében zajlott, ahol minden jelölt sikeresen prezentálta elméleti ismereteit is.

A vizsgabizonyítványok egyenes utat jelentenek diákjainknak akár a továbbtanuláshoz, az érettségi megszerzéséhez 2 év alatt, akár nappali akár esti rendszerben. Illetve a munkavállaláshoz is természetesen, hogy ebben a hiány-szakmában indíthassák szakmai munkásságukat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk idei Farkas Ildikó díjas végzős tanulója jó tanulmányi eredménye, kiváló duális gyakorlata miatt szinte a vizsgát követően azonnal felvételt nyerhetett volt gyakorlati helyére, immár végzett munkavállalóként.

Gratulálunk neki és minden végzősünknek elért eredményeikhez.

Külön köszönettel tartozunk Tóth Julianna Intézményvezető Asszonynak, aki nem csupán a képzés indításában, hanem a 3 év alatt annak végigkísérésében is aktív, oktatói és gyakorlat-vezetői szerepet vállalt, illetve a vizsgabizottságban képviselte intézményünket.

Köszönjük Fehér Zsoltné, Kajla Csilla és Tóth Edit munkáját, akik szintén a képzés folyamán óraadó oktatóként vezették be a diákokat szép, elhivatottságot igénylő szakmájuk rejtelmeibe.

Tóth Erika, igazgató