Digitális munkarend

A kormány a rendkívüli járványhelyzet miatt az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Ebben az új munkarendben 2020. március 16-tól a tanítás digitális felületeken folyik iskolánkban is.

Az oktatás a továbbiakban is zavartalanul folytatódik a KRÉTA rendszerben található órarend szerint. Minden diákot az osztályfőnöke, szaktanára keres a teendőkkel kapcsolatban. A tananyagot elsősorban elektronikus úton juttatjuk el a tanulók felé. Az órai tananyagokat, az óravázlatokat és a házi feladatot a KRÉTA rendszer segítségével teszik közzé a szaktanárok. A segédanyagokat az iskolák illetve a szaktanárok által megválasztott digitális platformon fogjuk megosztani. A számonkérés formájáról a tanulókat ugyancsak elektronikus formában értesítik a szaktanárok. A házi feladatok, számonkérések érdemjegyei az KRÉTA rendszerben fognak megjeleni.

Iskolánk hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között ügyeleti rendben működik. Azonban a belépés csak előre egyeztetett rend szerint lehetséges a védőintézkedések miatt. Amennyiben a diák a digitális oktatási munkarendhez kapcsolódóan az épületben igénybe vehető eszközhasználatra tart igényt az intézmény felkeresése előtt az iskola telefonszámán jelentkezzen be előre! A kapcsolattartás érdekében kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék nyomon a Kréta rendszert, valamint az iskolánk honlapját, Facebook felületét.

Kérjük a tanulóktól, hogy folyamatosan kövessék nyomon a KRÉTA üzeneteket, az osztályfőnök és a szaktanárok egyéb digitális felületei mellett. Az anyagokat ne a kezdetben használt egyéb felületeken továbbítsák (Facebook, e-mail stb), hanem az egységesség miatt a KRÉTA rendszerét vegyék igénybe.

A konzultációs lehetőségek időpontjaiban az adott csoport, osztály tanulói közvetlenül is tehetnek fel kérdéseket a pedagógus által egyeztett digitális lehetőségekkel. (Skype, Messenger, Google Hangouts)

 

A Skype használatához külön regisztráció szükséges, vagy Microsoft fiók.

A Messenger használata minden Facebook felhasználó számára elérhető.

A Google Hangouts minden Google fiókkal (Gmail címmel) rendelkező számára elérhető.

 

A következőkben a Google Hangouts használata kerül bemutatásra

  1. A Gmail fiókba történő bejelentkezés után válasszuk ki a Google alkalmazások közül a Hangouts alkalmazást.

  1. Bejelentkezés után a következő képernyő fogad minket, majd válasszuk ki az új beszélgetést.

 

  1. Ezt követően gépeljük be a hívandó fél e-mail címét, elkezdhetjük a kapcsolatfelvétel indítását. Lehetőség van a címjegyzék és csoport létrehozására.

  1. Elindítjuk a kapcsolatfelvételt, melyet csak az első beszélgetés előtt kell megtenni.

 

  1. Amint a hívandó fél elfogadja a meghívást, akkor elkezdhető a szöveges, hang, vagy videó üzenetváltás. Fontos, hogy a hívandó félnek a meghívók menüben engedélyeznie kell a kapcsolatfelvételt.

 

  1. Indítható a csevegés, hang- és a videóhívás!

A hívás okostelefonról hasonlóan kezdeményezhető, illetve indítható, ha a Google Hangouts alkalmazást telepítettük. A hívás indításához elég megadni a hívott fél emailcímét!

Az otthoni munkavégzés mellett a fenntartói előírásoknak megfelelően előzetes telefonos bejelentkezés alapján megszervezzük a kiscsoportos (max. 5 fő) eszközhasználatot a 10-es teremben.

 

 

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

Házi feladatok és otthoni munkák

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

Házi feladatok rögzítése és kezelése 

Házi feladat rögzítése, szaktanári felületen (videó)

Házi feladathoz rögzített tanulói hozzászólás törlése (videó)

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is.

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.

Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket.

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

  • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
  • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat
  • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően)

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

e-Ügyintézés: Üzenetek kezelése

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Üzenetküldés beállításai (videó)

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Üzenetküldés (videó)

Szülői üzenetküldés (videó)

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható.

A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még – az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál – helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

Kérdőívek készítése az e-Ügyintézésben 

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Kérdőívek létrehozása (videó)

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Kérdőívek kiértékelése (videó)

Kérdőívek kitöltése tanulói, szülői oldalon (videó)

Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. Fontos tudni, hogy a faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben ha választ várunk akkor az az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját kell használni. 

Faliújság üzenetek kiküldése a KRÉTA rendszerben