VÉGZŐS VIZSGÁK

A ballagást követő héten elindult az írásbeli érettségi vizsgák hosszú sora a végzős diákok számára.

Az idei tanév érettségi vizsgái sok változást jelentettek az elmúltakhoz képest.

Iskolánk tanulói számára nem csupán az országosan megváltozott vizsgakövetelmények számítottak újdonságnak. Jelen vizsgaidőszakban került sor először a gimnáziumi általános érettségik után az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak „bemutatkozására”.

A szépészet és ügyvitel komplex vizsgatárgyak esetén a diákok mind szakmai elméleti, mind elméletigényes gyakorlati kérdéseket is kaptak az írásbeli feladatlapokon. A szépészetben komoly biológiai, kémiai és fizikai ismereteket igényelt a sikeres feladatmegoldás. Az ügyvitel esetén a szakmában legfontosabb elméleti fogalmak kifejtése után szövegszerkesztési és táblázatkezelési tudásukat mutathatták be a vizsgázók.

A két héten át tartó írásbeli megmérettetések után következik a konzultációs időszak. A szóbeli vizsgákat követően (június közepén) a már érettségizett fiatalok eldönthetik, hogy szakmai képzéssel szereznek újabb bizonyítványt választott szakmájukban fodrászként és ügyviteli titkárként, vagy más irányban tanulnak tovább.

Másik végzős osztályunk diákjai először szakmai végzettséget szereznek: június elején szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel bizonyítják jártasságukat, szakmai képességeiket, mint eladók és hegesztők. Ezt követően szintén dönthetnek a továbbtanulás mellett: érettségit szerezhetnek két év alatt, vagy másodszakmát szerezhetnek. Mindkét választás segíti elhelyezkedésüket a munka világában, ahol keresett szakmájukban akár eladóként, akár hegesztőként válogathatnak a helyi, környékbeli vagy távolabbi helyek álláslehetőségei közül.

Nem csupán saját tanulóink, hanem akár a 25 év alatti fiatalok számára (nappali képzésben), akár az ez életkor felettieknek is (felnőttoktatásban) számos képzési, továbbképzési lehetőséget kínál iskolánk.

Mind az érettségi megszerzéséről, mind szakmaszerzési kínálatunkról bővebb tájékoztatás ad iskolánk honlapja (www.dvki.sulenet.hu), Facebook oldala (Dévaványai Középiskola), de személyesen és telefonon is szívesen tájékoztatunk minden érdeklődőt.