Dévaványai Középiskola Pedagógus napja 2017.06.02.

Első alkalommal rendezte iskolánk Diákönkormányzata a pedagógus napot. Izgatottan készültünk erre a napra. Kis műsorunk, melynek témája tanáraink iránt érzett szeretet volt, nagyon jól sikerült. A legnagyobb feladat Nagy Katalin DÖK segítő tanárnőre hárult, aki az egész ünnepséget lebonyolította. Átadtuk a virágjainkat és egy emléklapot Koncz Zsuzsa: Köszönöm dalára. Jó érzés volt látni tanáraink szemében a meghatottság könnycseppjeit. Azt ott készült fotó és videó is azt bizonyítja, hogy a kis ünnepségünk meghitt és ünnepélyes volt. Gál Zoltán Fohász a pedagógusokért versének utolsó soraival élve fejezem be a beszámolómat.

               „ Add Uram, hogy a pedagógus

                Követendő példa, s tekintély legyen,

                Mert a követendő példa és tekintély nélkül nevelni-

                Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni”

                            Malomsoki Naomi 11/R