Tájékoztató a tankönyvrendeléssel kapcsolatos változásokról

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tájékoztatásul közöljük  szülőket érintő tankönyvrendeléssel kapcsolatos változásokat:


“Tájékoztató az Iskolák részére a Szülői felület megnyitásáról 2016.04.11. 10:35:43

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Tankönyvfelelős Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, 2016. április 15-től elérhetővé válik a „Szülői felület”, melynek segítségével szeretnénk az Önökre és a szülőkre háruló feladatokat megkönnyíteni.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:

A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:

  • gyermeke(i) tankönyvrendelésével,
  • gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).

A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása – a szülő módosítási szándéka – mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.

A KELLO részéről ez egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére.

A későbbiekben a felület használatát bemutató anyagot is elhelyezünk az oldalon. Ezen tájékoztató a diák rendelési felületünk „segítség” menüpontjában is elérhető lesz az Önök számára.

Segítő együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.”


“Tájékoztató az Iskolák részére 2. 2016.04.11. 10:32:26

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Tankönyvfelelős Kollégák!

A 2016/2017-es tanév tankönyvrendelés menetéről iskolák részére kiküldött tájékoztatónkban leírtakat a következőkkel egészítjük ki.

  • A 2016. április 15-én megnyíló Szülői felület egy kényelmi szolgáltatás, melyen keresztül a szülő az iskola tankönyvfelelőse felé jelezheti a személyes adataikban bekövetkezett változást, és egyben jelölheti a gyermeke iskola által összeállított tankönyvlistáján azokat a könyveket, amelyeket nem kér, mert más forrásból szerez be. A szülői felületen jelzett esetleges nem egyetértés, vagy személyes adatok korrigálására vonatkozó igény a rendelési felületre nem töltődik át közvetlenül, erről a tankönyvfelelős a rendszertől kap értesítést. A tankönyvfelelős a szülővel történő egyeztetést követően végezheti el, vagy tagadhatja meg a kért javítás elvégzését, ugyanúgy, mint ahogy a tankönyvrendeléssel kapcsolatos papír alapú szülői hozzájárulás aláírása vagy nem aláírása esetén történik.
  • A 7. és a 9. évfolyam tanulóinak az alaprendelés módosításának időszakában (2016. május 15. és 2016. június 30. között) leadott nyelvkönyv rendeléseinél a program engedi a +15% – tól eltérő rendelés rögzítését.
  • A Szakiskola, Speciális szakiskola, Szakközép iskolák (Szakképzési Centrumok) természettudományi tárgyainál (kémia, fizika biológia, földrajz) az alaprendelés módosításának időszakában a +15% – tól eltérő rendelés rögzítését szintén engedni fogja a program.
  • Ha olyan tankönyv kerül fel a tankönyvjegyzékre az alaprendelés módosítási időszakában, (2016. május 15. és 2016. június 30. között) amely az alaprendelés leadásig (2016. április 30-ig) még nem volt ott elérhető, természetesen nem fogja figyelembe venni a rendszer a +15% – os limitet, és engedi egész osztályoknak a tankönyvek megrendelését.
  • A 2016/2017-es tanévre vonatkozó tankönyvrendelésnél azon diákok esetében, ahol a tankönyv vételárát a szülő köteles megfizetni, azonban a diák évismétlés miatt nem jut a rendeléssel érintett évfolyamba, továbbá azon diákok esetében, akik beiratkoznak az iskolába, de szeptemberben mégsem kezdik meg tanulmányaikat, biztosítani fogjuk annak lehetőségét, hogy az így megrendelt tankönyveket az iskola könyvtári rendelésbe tudja áthelyezni.

Szíves együttműködésüket megköszönve,

Üdvözlettel: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.”